กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี ) _13/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี ) _13/06/62


กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี ) _13/06/62

กปภ.สาขารังสิต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี 2 (บางกะดี )

จะดำเนินการดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง

บริเวณ " เลียบคลองเปรมประชากร " ตั้งแต่สะพานทางด่วนธรรมศาสตร์ ถึงวัดเวฬุวัน ซอยประตูน้ำเชียงราก (ผู้ใหญ่เฉลย) 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ น้ำไหลออ่อนกว่าปกติ  ตลาดรังสิต , มบ.รัตนโกสินทร์ 200 ปี , เมืองใหม่รังสิต ,

ซอยวัดประยูร , มบ.สีวลีสี่มุมเมือง ตลาดสี่มุมเมือง , โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา คลอง 1 อ.ธัญบุรี และอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

น้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล

คลอง 2 -คลอง 5 อ.ธัญบุรี และอ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน