กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น._11/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น._11/06/62


กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น._11/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE

ขนาด 315 มม. บริเวณหน้าโครงการแสงสุริยะ คลอง 7 ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเลียบคลอง 7 ธัญบุรี

(ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่หน้าหมู่บ้านสิทธิทรัพย์ ไปจนถึงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 13/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน