กปภ.สาขารังสิต เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณซอยรังสิต - นครนายก 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี_12/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณซอยรังสิต - นครนายก 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี_12/06/2562


กปภ.สาขารังสิต เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณซอยรังสิต - นครนายก 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี_12/06/2562

กปภ.สาขารังสิต เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณซอยรังสิต - นครนายก 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ภายในซอย รังสิต - นครนายก 12 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.30 - 14.00 น. ของวันที่ 12/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน