กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อภายใน บริเวณ หอถังสูงสถานีผลิตน้ำ_12/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อภายใน บริเวณ หอถังสูงสถานีผลิตน้ำ_12/06/2562


กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อภายใน บริเวณ หอถังสูงสถานีผลิตน้ำ_12/06/2562

กปภ.สาขาชุมพวง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นท่อภายใน บริเวณ หอถังสูงสถานีผลิตน้ำ อ.ชุมพวง และเป็นท่อส่ง

น้ำหลักเข้าอำเภอชุมพวง  จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.ชุมพวง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่

ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15:00 น. ของวันที่ 12/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน