กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินกาสนร ขนาด315มม.บริเวณก่อนถึงแยกมอเตอร์เวย์บ้านนากลาง_12/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินกาสนร ขนาด315มม.บริเวณก่อนถึงแยกมอเตอร์เวย์บ้านนากลาง_12/06/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินกาสนร ขนาด315มม.บริเวณก่อนถึงแยกมอเตอร์เวย์บ้านนากลาง_12/06/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว ประกาศหยุด​จ่าย​น้ำ​ชั่วคราว​ เพื่อดำเนินกาสนร ขนาด315มม.บริเวณก่อนถึงแยกมอเตอร์เวย์บ้านนากลาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ปากทางบ้านนากลางถึงมอเตอร์เวย์นากลาง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน