กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปทุมธานี 2 (บางกะดี) _24/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปทุมธานี 2 (บางกะดี) _24/06/2562


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปทุมธานี 2 (บางกะดี) _24/06/2562

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าปทุมธานี 2 (บางกะดี) ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถสูบจ่ายน้ำได้ จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองหนึ่ง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น.

เลื่อนขึ้นข้างบน