กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 _24/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 _24/06/62


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)   บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 _24/06/62

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

 บริเวณ ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนพุทธมณฑลสาย 4 -ถนนพุทธมณฑลสาย 5  

ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 -03.00 น.ของวันที่ 25 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน