กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอยวิรุฬราษฎร์ _25/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอยวิรุฬราษฎร์ _25/06/62


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)   บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอยวิรุฬราษฎร์ _25/06/62

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ ถนนเศรษฐกิจ 1 ซอยวิรุฬราษฎร์ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 00.00 -03.00 น.ของวันที่ 26 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน