กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาการแตกรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำปี 2562_18/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาการแตกรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำปี 2562_18/06/62


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาการแตกรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำปี 2562_18/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 23.30 น. - 02.00 น. ของวันจันทร์ที่ 24 มิ.ย. 2562

เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาการแตกรั่วไหลของระบบท่อจ่ายน้ำประปาประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

จ่ายน้ำของ กปภ.สาขาสมุทรสาคร (ทั้งหมด) ยกเว้นซอยแคราย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 24/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน