กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ บ้านนายธงชัย _20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ บ้านนายธงชัย _20/06/62


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด  บริเวณ บ้านนายธงชัย _20/06/62

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด

บริเวณ บ้านนายธงชัย ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 -17.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน