น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล


น้ำไหลอ่อนถึงไม่ไหล

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 21-06-2019 00:00 ถึง 20-06-2019 00:00
สาเหตุ : บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้าประจำปี 2562
พื้นที่ปฏิบัติการ : สถานีจ่ายน้ำน้ำคอก
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ในบริเวณทุกเขตพื้นที่การจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง (ยกเว้นพื้นที่ บ้านค่าย-บางบุตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม : หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้หากเสร็จก่อนกำหนดจะรีบจ่ายน้ำทันที
สอบถามได้ที่ :

เลื่อนขึ้นข้างบน