กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ งานวางท่อขยายเขต บริเวณ จากบ้านกำนันแระเดิม ถึงบ้านนายธงชัย ม.5_20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ งานวางท่อขยายเขต บริเวณ จากบ้านกำนันแระเดิม ถึงบ้านนายธงชัย ม.5_20/06/62


กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ งานวางท่อขยายเขต  บริเวณ จากบ้านกำนันแระเดิม ถึงบ้านนายธงชัย ม.5_20/06/62

กปภ.สาขานครนายก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในช่วงเวลาประมาณ 12.30 - 16.30 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ งานวางท่อขยายเขต  บริเวณ จากบ้านกำนันแระเดิม ถึงบ้านนายธงชัย ม.5 ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซ.ตรงข้ามกับโรงเรียนดอนเจริญ , โครงการวิชุดา (ทั้งหมด) ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน