กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดเทศบาลเวียงสา_20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดเทศบาลเวียงสา_20/06/62


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดเทศบาลเวียงสา_20/06/62

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 - 17.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE ขนาด 110 มม. บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดเทศบาลเวียงสา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ชุมชนบ้านบุญยืน (ฝั่งธนาคารออมสิน) , ชุมชนบ้านกลางเวียง (ฝั่งกฟภ.สาขาเวียงสา) 

ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน