กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ฝั่งตรงข้ามร้านหมูทอง (ถนนมิตรภาพ)_19/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ฝั่งตรงข้ามร้านหมูทอง (ถนนมิตรภาพ)_19/06/2562


กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ฝั่งตรงข้ามร้านหมูทอง (ถนนมิตรภาพ)_19/06/2562

กปภ.สาขาโนนสูง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.บริเวณ ฝั่งตรงข้ามร้านหมูทอง (ถนนมิตรภาพ)

บ.ทุ่งหนองมนต์ ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.โตนด ต.บิง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.00 ของวันที่ 19/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน