กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีจ่ายน้ำแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา_19/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีจ่ายน้ำแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา_19/06/2562


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีจ่ายน้ำแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา_19/06/2562

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีจ่ายน้ำแปลงยาว ต.แปลงยาว อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แปลงยาว ,ต.วังเย็น , ต.ทุ่งสะเดา อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 18/06/62 รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน