กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณแยกสนิทนิคมรัฐ_19/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณแยกสนิทนิคมรัฐ_19/06/2562


กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณแยกสนิทนิคมรัฐ_19/06/2562

กปภ.สาขาสุรินทร์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณแยกสนิทนิคมรัฐ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งกระทบตั้งแต่แยกวัดหนองบัวถึงโค้งรถไฟ ไปเส้นปัทมานนท์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19/06/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน