กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนทราบกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ1 ของกปภ.สาขาวังสะพุง _19/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนทราบกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ1 ของกปภ.สาขาวังสะพุง _19/06/2562


กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนทราบกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ1 ของกปภ.สาขาวังสะพุง _19/06/2562

กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการเปลี่ยนทราบกรอง บริเวณโรงกรองน้ำ1 ของกปภ.สาขาวังสะพุง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 19/06/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน