กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยตาเณร หมู่ 8 ต.ย่านย่าว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย_19/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยตาเณร หมู่ 8 ต.ย่านย่าว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย_19/06/2562


กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยตาเณร หมู่ 8 ต.ย่านย่าว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย_19/06/2562

กปภ.สาขาสวรรคโลก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยตาเณร หมู่ 8 ต.ย่านย่าว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ชุมชนวัดหัด ถ.ประชาราษฎร์ ไปจนถึง หมู่ 11 ต.ย่านย่าว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.00 น. ของวันที่ 19/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน