กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 14.00 น._19/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 14.00 น._19/06/62


กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 14.00 น._19/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาบ้านโป่ง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 14.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC

ขนาด 200 มม. บริเวณหน้า CJ สาขาเบิกไพร ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ชลบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยลุงอี๊ด

ปากทางเข้าสถานีผลิตน้ำปากแรด จนถึงวิทยาลัยพยาบาล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 20/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน