ท่อแตก PE ขนาด 110 ,มม. ม. 3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ท่อแตก PE ขนาด 110 ,มม. ม. 3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี


ท่อแตก PE ขนาด 110 ,มม. ม. 3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 20-06-2019 00:00 ถึง 20-06-2019 23:59
สาเหตุ : ท่อประปาแตก PE ขนาด 110 ,มม. ม. 3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณบ้านหนองบัว ม. 3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : บริเวณบ้านหนองบัว ม. 3 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม : กปภ.สาขาปากท่อ. ขอ อภัยมาณ โอกาศ นี้ด้วย เมื่อซ่อมเสร็จเรียบร้อยจะเปิดจ่ายน้ำที่
สอบถามได้ที่ : กปภ.สาขาปากท่อ 032 281296

เลื่อนขึ้นข้างบน