กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น._19/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น._19/06/62


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น._19/06/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมน

ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านโคกฟันโปง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านโคกฟันโปง , ซอยอุดมสุข ,

ถนนเลี่ยงเมือง ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 19/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน