กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกรที่ 21 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น._19/16/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกรที่ 21 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น._19/16/62


กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกรที่ 21 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น._19/16/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาหาดใหญ่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกรที่ 21 มิ.ย. 62 ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 น. - 12.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ HDPE
 
ขนาด 110 มม. บริเวณถนนบ้านพรุธานี ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนพรุธานี ,
 
ถนนหยงสตาร์ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 21/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน