กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง_(จำนวน 2 จุด) 21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง_(จำนวน 2 จุด) 21/06/2562


กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง_(จำนวน 2 จุด) 21/06/2562

1.กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองปาง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2562

--------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 160 มม.บริเวณหัวสะพานคลองโกง ถ.เพชรเกษม ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ สี่แยกควนเมา ถึงหน้าธกส สาขาคลองปาง ถนนเทศารัษฎา (ถนนสายใน) ถึงตลาดนัดชม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. ของวันที่ 21/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน