กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง_20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง_20/06/2562


กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง_20/06/2562

กปภ.สาขาห้วยยอด แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากทำการซ่อมบำรุงระบบผลิต - หม้อกรอง บริเวณสถานีผลิตน้ำคลองปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คลองปาง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 - 28 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน