กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 400 มม.บริเวณถนนมิตรภาพ ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ปตท. ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น_20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 400 มม.บริเวณถนนมิตรภาพ ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ปตท. ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น_20/06/2562


กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 400 มม.บริเวณถนนมิตรภาพ ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ปตท. ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น_20/06/2562

กปภ.สาขาน้ำพอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 400 มม.บริเวณถนนมิตรภาพ ตรงข้ามปั๊มแก๊ส ปตท. ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถ.มิตรภาพ ระหว่างสามแยกเขื่อนถึงปากทางเข้าบ้านกุดน้ำใส ตลาดน้ำพอง ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน