กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามโตโยต้าคำชะอี_20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามโตโยต้าคำชะอี_20/06/2562


กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามโตโยต้าคำชะอี_20/06/2562

กปภ.สาขามุกดาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ตรงข้ามโตโยต้าคำชะอี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ธกส.สาขาคำชะอี โตโยต้าคำชะอี ปั๊มปตท.คำชะอี บ้านซ่ง บ้านโพธิ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 11.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน