กปภสาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยสุขุมวิท 24_20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภสาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยสุขุมวิท 24_20/06/2562


กปภสาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยสุขุมวิท 24_20/06/2562

กปภสาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  AC ขนาด 300 มม. บริเวณปากซอยสุขุมวิท 24

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 18 ถึงซอยสุขุมวิท 26   และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา ประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 20/06/2562 

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน