ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี


ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว กปภ.สาขาเพชรบุรี

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 27-06-2019 10:00 ถึง 27-06-2019 14:00
สาเหตุ : ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า
พื้นที่ปฏิบัติการ : สถานีผลิตน้ำบ้านลาด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ม.1 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : อำเภอเมือง, อำเภอบ้าลาด, อำเภอบ้านแหลม
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1.โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอ 2.น้ำประปาอาจไม่ไหลทันทีและไหลอ่อนในช่วงแรกภายหลังเปิดจ่ายน้ำ 3.โปรดระวังน้ำขุ่น
สอบถามได้ที่ : 032-492300-2

เลื่อนขึ้นข้างบน