กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้ามบ.ธนาวดี_20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้ามบ.ธนาวดี_20/06/62


กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้ามบ.ธนาวดี_20/06/62

กปภ.สาขาเพชรบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้ามบ.ธนาวดี ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่    ตั้งแต่ทางแยกหมู่บ้านดอนจุฬา ไปจนถึงวัดโรงเข้ ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน