กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณ สถานีบริการน้ำมันอารีย์ออยล์_20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณ สถานีบริการน้ำมันอารีย์ออยล์_20/06/62


กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณ สถานีบริการน้ำมันอารีย์ออยล์_20/06/62

กปภ.สาขาบ้านนาสาร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ บริเวณ สถานีบริการน้ำมันอารีย์ออยล์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่แทรกเตอร์พระราชทาน ถึง สี่แยกแขวงอำเภอพระแสง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน