กปภ.สาขาขนอม ประกาศประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า_20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ประกาศประชาสัมพันธ์ เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า_20/06/62


กปภ.สาขาขนอม ประกาศประชาสัมพันธ์  เนื่องจากการไฟฟ้าจะดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า_20/06/62

กปภ.สาขาขนอม   แจ้งประกาศประชาสัมพันธ์  เนื่องจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม จะไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้  เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะ

ดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ กปภ.สาขาขนอม  จะส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถติดต่อ กปภ.สาขาขนอมได้ และไม่สามารถรับชำระค่าน้ำประปาได้ หาก

ผู้ใช้น้ำติดต่อแจ้งข้อร้องเรียน ท่อแตก ท่อรั่ว  หรือ น้ำไม่ไหล เข้ามาทาง call center 1662 ให้เจ้าหน้าที่ call center 1662 รับเรื่องและติดต่อแจ้ง

กปภ.สาขาขนอม ที่หมายเลข 093-7621661 (หมายเลขนี้ไม่สามารถให้ผู้ใช้น้ำได้)

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแจ้งว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน