กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าบิ๊กซีตระการ_20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าบิ๊กซีตระการ_20/06/62


กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าบิ๊กซีตระการ_20/06/62

กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าบิ๊กซีตระการ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ที่รับน้ำจากสถานีสูบจ่ายน้ำ ตระการพืชผล (ทั้งหมด)

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน