กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณก่อนถึงสี่แยก ไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่_20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณก่อนถึงสี่แยก ไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่_20/06/2562


กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณก่อนถึงสี่แยก ไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่_20/06/2562

กปภ.สาขาเชียงใหม่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม.บริเวณก่อนถึงสี่แยก ไฟแดงบวกครก ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองป่าครั่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง

สี่แยกบวกครก ไปจนถึง สี่แยกศรีบัวเงิน (ฝั่งขาเข้าเมือง)  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 18.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน