กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562 บริเวณ สถานีจ่ายน้ำโขดหิน_21/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562 บริเวณ สถานีจ่ายน้ำโขดหิน_21/06/62


กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562 บริเวณ สถานีจ่ายน้ำโขดหิน_21/06/62

กปภ.สาขาระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ บำรุงรักษา หม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2562 บริเวณ สถานีจ่ายน้ำโขดหิน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โขดหิน - กรอกยายชา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในคืนวันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น. จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน