กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าได้มีการขุดและเคลื่อนย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณ กปภ.สาขาปากช่อง_20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าได้มีการขุดและเคลื่อนย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณ กปภ.สาขาปากช่อง_20/06/62


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าได้มีการขุดและเคลื่อนย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณ กปภ.สาขาปากช่อง_20/06/62

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากการไฟฟ้าได้มีการขุดและเคลื่อนย้ายแนวเสาไฟฟ้า บริเวณ กปภ.สาขาปากช่อง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ทางข้ามรถไฟท่ามะนาว , หมู่บ้านเเสนรัก , ไซร์เอน ,บริษัทมาร์คแพ็คแคร์ จำกัด

ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน