กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมฟุตวาล์วน้ำชำรุด บริเวณ หน่วยบริการโนนวารี _20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมฟุตวาล์วน้ำชำรุด บริเวณ หน่วยบริการโนนวารี _20/06/62


กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมฟุตวาล์วน้ำชำรุด บริเวณ หน่วยบริการโนนวารี _20/06/62

กปภ.สาขาบ้านผือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมฟุตวาล์วน้ำชำรุด บริเวณ หน่วยบริการโนนวารี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.บ้านผือ(ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน