** แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า ** กปภ.สาขาภูเก็ต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณการเคหะแห่งชาติ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_24/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

** แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า ** กปภ.สาขาภูเก็ต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณการเคหะแห่งชาติ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_24/06/2562


** แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า ** กปภ.สาขาภูเก็ต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณการเคหะแห่งชาติ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต_24/06/2562

** แจ้งข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า **

กปภ.สาขาภูเก็ต แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อของโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณการเคหะแห่งชาติ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ปากซอยจนถึงโครางการเคหะชุมชน และชุมชนต.ศรีสุนทร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 - จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เลื่อนขึ้นข้างบน