กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.และ 200 มม.บริเวณ หน้าวัดสว่างอารมณ์ และสมาคมชาวไร่อ้อย_20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.และ 200 มม.บริเวณ หน้าวัดสว่างอารมณ์ และสมาคมชาวไร่อ้อย_20/06/2562


กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.และ 200 มม.บริเวณ หน้าวัดสว่างอารมณ์ และสมาคมชาวไร่อ้อย_20/06/2562

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 100 มม.และ 200 มม.บริเวณ หน้าวัดสว่างอารมณ์ และสมาคมชาวไร่อ้อย

ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 15.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน