กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ซอยต้นรวงทอง ซอยต้นสน ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร _20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ซอยต้นรวงทอง ซอยต้นสน ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร _20/06/2562


กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ซอยต้นรวงทอง ซอยต้นสน ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร _20/06/2562

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งปิดน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณ ซอยต้นรวงทอง ซอยต้นสน ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยต้นรวงทอง ซอยต้นสน ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร    และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 20/06/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน