กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างปั๊ม PT หนองเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร _20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างปั๊ม PT หนองเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร _20/06/2562


กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างปั๊ม PT หนองเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร _20/06/2562

กปภ.สาขาชุมพร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ข้างปั๊ม PT หนองเข้ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าวิทยาลัยเทคนิคชุมพร ( ควนตาโถ ) ไปจนถึง โรงแรมทรัพย์สุวรรณ ( ทางซ้าย )

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน