กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ระบบท่อจ่ายน้ำ แม่ข่ายพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร _20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ระบบท่อจ่ายน้ำ แม่ข่ายพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร _20/06/2562


กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ระบบท่อจ่ายน้ำ แม่ข่ายพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร _20/06/2562

กปภ.สาขาพังโคน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ ระบบท่อจ่ายน้ำ แม่ข่ายพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ เขตเทศบาลตำบลพังโคน , ตำบลไฮหย่อง - เขตเทศบาลพังโคนศรีจำปา อ.พังโคน จ.สกลนคร

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน