กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้าน ช.ที.เอ็ม ห้วยสะท้อน ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ _20/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้าน ช.ที.เอ็ม ห้วยสะท้อน ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ _20/06/2562


กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้าน ช.ที.เอ็ม ห้วยสะท้อน ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ _20/06/2562

กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าร้าน ช.ที.เอ็ม ห้วยสะท้อน ม.3 ต.ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตลาดห้วยสะท้อน , ตลาดหนองคล้า (ทั้งหมด ) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 20/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน