กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562_24/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562_24/06/2562


กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562_24/06/2562

**ประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า**

กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562

เนื่องจากทำการล้างถังน้ำใส ขนาด 500 ลบ.มมและ 1000 ลบ.มมบริเวณโรงกรองน้ำของปกปภ.สาขาวังสะพุง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ 

เทศบาลวังสะพุง ต.ศรีสงคราม  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562

 

เลื่อนขึ้นข้างบน