**ประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2562_25/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

**ประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2562_25/06/2562


**ประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2562_25/06/2562

**ประชาสัมพันธ์ข่าวหยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า**

กปภ.สาขาวังสะพุง แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2562

เนื่องจากทำการล้างถังน้ำใส ขนาด 1000 ลบ.มมบริเวณโรงกรองน้ำทรายขาว จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ 

ต.ทรายขาว ต.ศรีสงคราม เทศบาลเมืองวังสะพุง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

 ในวันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 - 05.00 น.ของวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน