กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว _20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการล้างถังน้ำใส บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว _20/06/62


กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการล้างถังน้ำใส  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว _20/06/62

กปภ.สาขาบางคล้า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากมีการล้างถังน้ำใส

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำบางน้ำเปรี้ยว ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางน้ำเปรี้ยว , ต.บางขนาก , ต.โพรงอากาศ ,

ต.บางแตน  อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 20/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน