กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน _22/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม. บริเวณ ถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน _22/06/62


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม.  บริเวณ ถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน _22/06/62

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 300 มม.

บริเวณ ถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -04.00 น.ของวันที่ 23 มิถุนายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน