กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม. บริเวณ สะพานก่อนถึงโกบอนเฮาส์ _20/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม. บริเวณ สะพานก่อนถึงโกบอนเฮาส์ _20/06/62


กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.  บริเวณ สะพานก่อนถึงโกบอนเฮาส์  _20/06/62

กปภ.สาขาสุรินทร์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม.

บริเวณ สะพานก่อนถึงโกบอนเฮาส์  ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 20/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน