กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณปากซอยวัดยางงาม 46 ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี _21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณปากซอยวัดยางงาม 46 ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี _21/06/2562


กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณปากซอยวัดยางงาม 46 ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี _21/06/2562

กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณปากซอยวัดยางงาม 46 ต.วัดยางงาม อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ป๋อมตำรวจวันดาวไปถึงปากซอยวัดยางงาม 46 และหมู่2 หมู่3  (วัดยางงามทั้งหมด) หมู่บ้านทะเลค้าน

ต.จอมประทัด ต.วัดเพลง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 21/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน