กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 500 มม. บริเวณแม็คโครปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_21/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 500 มม. บริเวณแม็คโครปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_21/06/2562


กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 500 มม. บริเวณแม็คโครปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์_21/06/2562

กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 500 มม. บริเวณแม็คโครปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ปราณบุรี ต.วังก์พง (บางส่วน) อ.ปราณบุรี ถ.เพชรเกษม ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ดำเนินการซ่อมท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รอน้ำเต็มระบบ 

เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องรอส่งน้ำเข้าสู่ถังน้ำใสก่อน  ทางเจ้าหน้าที่สาขาแจ้งว่าจะใช้น้ำได้ปกติในช่วงเย็นของวันนี้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน