**ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยภักดีนุวรณ์ ถ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่_24/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

**ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยภักดีนุวรณ์ ถ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่_24/06/2562


**ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า** กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยภักดีนุวรณ์ ถ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่_24/06/2562

**ประชาสัมพันธ์หยุดจ่ายน้ำล่วงหน้า**

กปภ.สาขาหาดใหญ่ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 150 มม.บริเวณปากซอยภักดีนุวรณ์ ถ.ประสานมิตร ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยประสานมิตร ถนนชลประทาน ประสานมิตร ซอย 1 ซอยประทุมชาติภักดีอนุสรณ์ ซอยน้อยสุวรรณวงศ์

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย   

จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00 - 13.00 น. ของวันที่ 24/06/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน